بر اساس کاربری

پروژه های تحویل شده شرکت کلوین:

 رديف کاربری شـــــــرح كارفــرما نام مشــاور استان
۱ اداری پروژه ساختمان هاي اداره كل ثبت احوال و امور زندان ها مسكن و شهرسازي استان  خراسان شمالي مهندسين مشاور شورا خراسان شمالی
۲ پروژه ساختمان هاي اداره كل دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مسكن و شهرسازي استان  خراسان شمالي مهندسين مشاور شورا خراسان شمالی
۳ تاسيسات ساختمان مديريت شعب بانك ملت شركت ساختماني و راهبري ملت مهندسين مشاور ماب قم
۴ مخابرات شهرك بعثت پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
۵ احداث پروژه دادگستری کل استان خراسان شمالی دادگستری کل استان خراسان شمالی توان خراسان شمالی
۶ ساختمان دادگستری ابادان به همراه محوط سازی دادگستری کل استان خوزستان توان خوزستان
۷ احداث رستوران و آمفي تئاتر مجتمع  پتروشيمي رازي شرکت  پتروشيمي رازي مهندسين مشاور فجر و توسعه خوزستان
۷ احداث پروژه مجتمع قضائی شماره ۳ اراک دادگستری کل استان مرکزی دفترفنی استان مرکزی
۹ تعاونی اعتباری امید جلین – گرمسار تعاونی اعتباری امید جلین مهندسین مشاور طرح سمنان
۱۰ تعاونی اعتباری امید جلین – گرگان تعاونی اعتباری امید جلین مهندسین مشاور طرح گلستان
۱ اموزشی تاسيسات خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي سيستان و بلوچستان بهداري بهداري سیستان وبلوچستان
۲ قسمتي از تاسيسات دانشگاه كرمان دانشگاه كرمان کرمان
۳ تاسيسات مركز آموزش سپاه دانش كرمان آموزش و پرورش آموزش و پرورش كرمان کرمان
۴ تاسيسات مركز آموزش شهرباني تهران ـــــــــ تهران
۵ بازسازي تاسيسات مركز تحقيقات فيزيك نظري مركزتحقيقات فيزيك نوانديش تهران
۶ بلوک ۳ ساختمان اداری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامي مهندسين مشاور موژدا تهران
۷ بلوک ۵ ساختمان اداری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامي مهندسين مشاور موژدا تهران
۸ تاسيسات دانشسراي مقدماتي بوشهر مسكن وشهرسازي بوشهر كوادرات بوشهر
۹ پروژه شبکه آبرسانی دانشگاه تربیت معلم دانشگاه تربیت معلم مهندسين مشاور شورا البرز
۱۰ دانشكده كشاورزي مراغه دانشگاه تبريز   بينش و فن اذربایجان شرقی
۱۱ تاسيسات دانشگاه تربيت معلم زاهدان دانشگاه تربيت معلم توسعه عمران سیستان وبلوچستان
۱ درمانی تاسيسات زايشگاه قدس زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان سیستان وبلوچستان
۲ تاسيسات بيمارستان حضرت علي اصغر زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان سیستان وبلوچستان
۳ تاسيسات بيمارستان خاتم الانبياء زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان سیستان وبلوچستان
۴ تاسيسات بيمارستان ريوي كرمان بهداري بهداري كرمان کرمان
۵ تاسيسات بيمارستان شهيد بهشتي كرمان بهداري لاتو کرمان
۶ قسمتي از تاسيسات بيمارستان ۵۰۱ خانواده تهران بهداري ــــــــــ تهران
۷ تاسيسات بيمارستان حمايت حيوانات تهران بهداري تهران
۸ بيمارستان ۹۶ تختخوابي گناوه مجري طرحهاي بيمارستاني طرح و آبادي بوشهر
۹ بيمارستان ۹۶ تختخوابي كردكوي مجري طرحهاي بيمارستاني شورا گلستان
۱۰ كلينيك تخصصي امام علي (ع) شهركرد دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري مهندسين مشاور شورا چهارمحال بختیاری
۱۱ مجموعه آزمايشگاهی و سالن تشريح  سازمان پزشکی قانونی رشت پزشکی قانونی کل کشور مهندسین مشاور شورا گیلان
۱ تجاری واداری تاسيسات وساختمان بانك اعتبارات ايران كرمان بانك اعتبارات سورتك کرمان
۲ تاسیسات مجتمع تجاری اداری هتل کیان (دستمزدی) صندوق بازنشستگی فولاد آتاوا تهران
۱ تفریحی آبنماهاي پارك شرقي شهرك بعثت پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
۱ سیاحتی و گردشگری تاسيسات هتل آسمان بنياد علوي بنيادعلوي کرمان
۲ تاسيسات مهمانسراي آستارا سازمان جهانگردي گلستان
۳ موتورخانه مركزي مهمانسراي عسلويه  توسعه صنايع پتروشيمي آتك  عسلويه بوشهر
۴ ساختمان های مسکونی ۷۲ خوابه قشم شرکت نفت فلات قاره (قرارداد EPC) قشم
۱ صنعتی تاسيسات كارخانه نان ماشيني ايرانشهر سازمان غله سیستان وبلوچستان
۲ تاسيسات كارخانه نان ماشيني كرمان سازمان غله کرمان
۳ تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه گرگان صنايع شيرايران مشاوريكم گلستان
۴ تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه كرمان صنايع شيرايران مشاوريكم کرمان
۵ تاسيسات كارخانه كارتن ايران تهران كارتن ايران طرح گسترش ونيرو تهران
۶ تاسيسات مركز تحقيقات توليد مثل ايران تهران ـــــــــ تهران
۷ سالن بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي توانير توانير كرج ايران بن البرز
۸ تاسيسات در سطح ايران خودرو ايسيكو اداره كل ساختمان تهران
۹ احداث پمپ بنزين عسلويه ساختماني و تاسيساتي  توسعه صنايع پتروشيمي آتك  عسلويه بوشهر
۱۰ CFC -  تعويض گاز دستگاههاي مبرد شركت خوارزمي انرژي پايدار بوشهر
۱۱ تاسيسات ساختمانهاي سيمان بجنورد سيمان بجنورد- آگور سانو خراسان شمالی
۱۲ اجراي تاسيسات برقي و مكانيكي كارخانه طرح فروكروم سبزوار شركت تهيه و توليد موادمعدني ايران آتاوا خراسان شمالی
۱۳ انبارهاي صنعتي پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
۱۴ تاسيسات آروماتيك و سردخانه پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرجهاي زيربنايي خوزستان
۱۵ آبرسانی وروشنایی معابرشهرک صنعتی تولای قشم سازمان عمران قشم رهشهر هرمزگان
۱۶ پست برق ۲۰/۶۳ كيلو وات سوزاي قشم برق منطقه هرمزگان برق منطقه هرمزگان هرمزگان
۱۷ کارخانه دارلان دارو شرکت دارلان دارو GRUOPE - NOX تهران
۱۸ کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم شرکت آلومینای ایران مهندسین مشاور ناموران جاجرم
۱ مسکونی تاسيسات آبرساني قراء ايرانشهر بهداري بهداشت محيط سیستان وبلوچستان
۲ تاسيسات آبرساني ۸ روستا توابع ـــــــــ بهداشت محيط سیستان وبلوچستان
۳ ساختمان وتاسيسات مجتمع مسكوني افشاري وشركاء خانم افشاري و شركاء مهندس خدائيان تهران
۴ موتورخانه كمپ موقت ۶  مجموعه در عسلويه  توسعه صنايع پتروشيمي آتك  عسلويه بوشهر
۵ اجراي موتورخانه مركزي برج نگين شركت ساختماني تكلار مهندسين مشاور ابنيه فني تهران
۶ تکميل اجرای پروژه مسکونی تجاری لويزان شرکت پرديس گلستان تجارت شرکت پرديس گلستان تجارت تهران
۷ موتورخانه هاي كمپ كارگري پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
۸ مجموعه ۱۲۸ واحدي پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
۹ نگهداري تاسيسات ۱۲۸ واحدي پتروشيمي بندرامام طرحهاي زير بنايي خوزستان
۱ ورزشی سالن ورزشی دختران ( ابنیه ) آموزش و پرورش منطقه ۱۹ تجهیزونوسازی مدارس تهران
۲ ساختمان و تاسيسات   استادیوم ۶۰۰۰ نفری تربيت بدني استان اردبيل همگروه اردبیل
۳ ساختمان و تاسیسات مجموعه  فرهنگي  ورزشي  انديشه پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
۴ نگهداري تاسيسات موتورخانه استخروپكيج هاوبرق مجموعه انديشه پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
۵ نگهداري تاسيسات برق و مكانيك مجموعه ورزشي انديشه پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
۱ خاص احداث سردر فاز ۲ پارک فناوری پردیس موسسه طرح و توسعه علم فناوری ایرانیان مهنسین مشاور عصر فرایند معماری تهران

 

پروژه های تحویل شده شرکت پوشا سازه فلزی پویا:

ردیف نوع کاربری نام پروژه کارفرما مشاور محل اجرا
۱ سازه - صنعتی ساخت ونصب سوله های دیگ آلومینیوم سایول شرکت ناموران جاجرم
۲ بک فیلتر - صنعتی ساخت بک فیلتر، الواتور آلومینیوم المهدی آلومینیوم المهدی - بندرعباس
۳ سازه - صنعتی ساخت ونصب پروژه ملات خشک سمنان بنیاد بتن ایران - سمنان
۴ دیگ - مخازن - صنعتی ساخت و نصب دیگ و سوپر استراکچر های آلومینیوم سایول شرکت ناموران جاجرم
۵ صنعتی توربو کمپرسور شرکت آریا پترو گاز گلوبال کیش هیربدان بندر دیلم-بیدبلند
۶ صنعتی ساخت ۴۰۰ عدد آند و پالت شرکت NFC چین - لامرد
۷ صنعتی تکمیل ساخت ومونتاژ کرادلهای سالن احیا شمش آلومینیوم آلومینای ایران - جاجرم
۸ سازه - صنعتی فولاد شاهرود میرحسینی - شاهرود
۹ صنعتی تهیه، ساخت، حمل و نصب سازه فلزی کوره و دودکش شرکت شیشه سازی مینا - قزوین
۱۰ سازه - صنعتی ساخت و نصب استراکچر و پلتفرم شرکت تام ایران خودرو - تهران
۱۱ صنعتی داکت کارخانه آلومینیوم نصیر عمران آریا شرکت ناموران جاجرم
۱۲ سازه خاص - پل پل امام سجاد (ع) یاسوج نصیر عمران آریا پی افکن سازه یاسوج
۱۳ سازه خاص - پل تامین متریال و ساخت پل شاهوار پایندآب کوشا – شهرداری شاهرود رهگر سازه پارس شاهرود
۱۴ سازه خاص - پل تامین متریال و ساخت پل طبیعت پایندآب کوشا – شهرداری شاهرود رهگر سازه پارس شاهرود
۱۵ سازه - ساختمانی ساخت ونصب پروژه ریحانه ۲ سایول شرکت کوبان کاوه شورا هشتگرد
۱۶ سازه - ساختمانی ساخت ونصب پارکینگ مجلس شورای اسلامی سایول شرکت کوبان کاوه شورا تهران- بهارستان
۱۷ سازه - ساختمانی ساخت و نصب پروژه نیرو دریایی سپاه نیروی دریایی سپاه - تهران
۱۸ سازه - ساختمانی ساخت و نصب پروژه خادمین بلوک F11 خادمین شهرداری شهرنگار خانه سبز تهران- وردآورد
۱۹ سازه - ساختمانی ساخت و نصب پروژه خادمین بلوک E10 خادمین شهرداری شهرنگار خانه ساز تهران- وردآورد
۲۰ سازه - ساختمانی بانک ملت گوپله - گرگان
۲۱ سازه - ساختمانی مجتمع آموزشی سنندج رزمندگان اسلام شرکت کوشا پایدار سنندج
۲۲ سازه - ساختمانی پروژه احداث اقامت های عملیاتی پالایشگاه گاز پارسیان شرکت دالگستر بیستون - شهرستان مهرو
۲۳ سازه - ساختمانی ساخت و نصب راه پله های دسترسی و حصار انبار شرکت تام ایران خودرو - فولاد سازی بردسیر- کرمان
۲۴ سازه - ساختمانی ساخت و نصب استراکچر و پلتفرم دور کوره شرکت تام ایران خودرو - تهران
۲۵ سازه - ساختمانی احداث ساختمان قانون تردد مهراز سامان پارس نقش خراسان جنوبی - بیرجند
دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.