عقد قرارداد ترانسفرتاور‌ها

با توجه به اتمام ساخت ترانسفرتاور‌های قرارداد ۱۰۳۵ این مجموعه در پروژه گندوله سازی بهاباد کارفرمای محترم با عنایت به توانمندی این مجموعه و تجهیزات و ماشین آلات لازم در محل، نصب المان های فوق را در قراردادی جدید به این شرکت محول نمودند.

ارسال دیدگاه