آدرس دفتر مرکزی شرکت :
ایران - تهران
انتهای بلوار سعادت آباد، خیابان اوین پلاک ۱، ساختمان یاسمن، طبقه دوم واحد ۴ و B3

۲۶۷۶۷۳۴۵
۲۶۷۶۷۳۴۵
info@k-p-c.ir